شهره لرستانی

متولد ۱۳۴۵ در تهران. لیسانس کارگردانی تئاتر از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران.

با فیلم نیاز ساخته داودنژاد به سینما ‌آمد و خوب هم ظاهر شد در فیلم بعدی اش آذرخش همچنان موفق بود اما شاید بهترین بازی اش در فیلم پناهنده باشد. هرچند که در فیلم – مجموعه لیلی با من است بیشتر دیده شد. او در دهه ۸۰ قصد کارگردانی دارد. او در زمینه کارگردانی تئاتر، نمایش موفق «سلطان مار» را در کارنامه دارد.

فعالیتهای هنری

نیاز (۱۳۷۰)

امام علی (ع) (مجموعه تلویزیونی، ۷۴/۱۳۷۰)

آذرخش (۱۳۷۱)

ماموریت آقای شادی (۱۳۷۱)

پناهنده (۱۳۷۲)

آپارتمان (مجموعه تلویزیونی، ۱۳۷۳)

مروارید سیاه (۱۳۷۴)

آوای فاخته (مجموعه تلویزیونی، ۱۳۷۴)

لیلی با من است (فیلم/ مجموعه، ۱۳۷۴)

به رنگ صدف (مجموعه تلویزیونی، ۱۳۷۵)

محبوبه (۱۳۷۶)

یک روز معمولی (حسن فتحی، ۱۳۸۱)

منبع: www.niksalehi.com