چینی اسپیدار

اسپیدار به عنوان اولین دارنده ایزو۹۰۰۱ در صنعت چینی کشور علاوه بر افزایش کمیت تولید، همواره در جهت ارتقای کیفیت محصولات خود کوشیده است و در همین راستا موفق به اخذ جوایز گوناگون کیفیت برتر از کشورهای اسپانیا- فرانسه – ایتالیا – کانادا و … گشته است.